Trwa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia!

Rejestracja

Chciałabyś/chciałbyś II stopień studiów podjąć na Politechnice Warszawskiej? Możesz się już zarejestrować – załóż konto na portalu – Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK) – irk.pw.edu.pl.

Termin

Na studia prowadzone w Warszawie możesz się zapisać od 2 do 29 sierpnia br.

Ostateczny termin składania wymaganych dokumentów w dziekanacie to 1 września.

Zasady przyjęć

Sprawdź na stronie studia stacjonarne II stopnia»

 

Niezbędne informacje, ofertę studiów, zasady rekrutacji, jej harmonogram, a także potrzebne kontakty znajdziesz na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia».

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem