Trwają zapisy na Akademicki Obóz Naukowy 2024!

Akademicki Obóz Naukowy – realizowany nieprzerwanie od 2010 r. (do 2022 r. pod nazwą Obóz Naukowy Politechniki Warszawskiej) – skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (uczniowie po 7 klasie) oraz szkół średnich, zainteresowanych naukami ścisłymi, medycznymi oraz technicznymi, którzy rozważają podjęcie studiów.

Miejsca i terminy

  • Piękna Góra (woj. warmińsko-mazurskie) – cztery terminy pomiędzy 10 lipca a 3 sierpnia,
  • Sielpia (woj. świętokrzyskie) – dwa terminy pomiędzy 11 a 23 sierpnia.

Tegoroczna edycja Obozu została objęta patronatem honorowym Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

   
Na uczestników Obozu czeka łącznie 50 warsztatów z zakresu architektury i designu, astronomii, biologii, chemii, informatyki, nauk medycznych, nauk ścisłych i nauk technicznych. Każdy uczestnik Obozu weźmie udział w jednym z 20-godzinnych warsztatów naukowych (25 jednostek lekcyjnych w ciągu 5 dni zajęć).

  
W ofercie warsztatów dla młodszej grupy wiekowej (uczniowie po 7 i 8 klasie) znajdują się zarówno warsztaty, które pomogą przygotować się do konkursów przedmiotowych oraz usystematyzować, rozszerzyć i przetestować w praktyce wiedzę zdobytą w szkole, np. Matematyka praktyczna i konkursowa, Fizyka doświadczalna, Chemia doświadczalna I i II, jak i takie które pozwolą na rozwój pasji naukowej np. Astronomia, Elektronika, Nauki przyrodnicze w praktyce, Architektura i design, czy Anatomia i fizjologia.

  
Oferta warsztatów dla licealistów jest szersza i obejmuje zarówno warsztaty, które pomogą przygotować się do olimpiad i matury oraz usystematyzować, rozszerzyć i przetestować w praktyce wiedzę zdobytą w szkole np. Olimpiada chemiczna I i II, Olimpijska chemia organiczna, Olimpiada Biologiczna, Astronomia z zadaniami olimpijskimi, Matura z fizyki, Matura z biologii, Matura rozszerzona z matematyki I i II, Chemia doświadczalna, jak i takie, które pozwolą na rozwój pasji naukowej, np. Architektura wnętrz, Astrofotografia, Programowanie gier komputerowych, Mechatronika, Technika cyfrowa, Data science.
Na szczególną uwagę zasługuje również blok warsztatów z zakresu nauk medycznych, w ramach którego zrealizujemy warsztaty: Kardiologia i kardiochirurgia, Medycyna molekularna, Immunologia, Medycyna sądowa, Medycyna internistyczna, Medycyna ortopedyczno-sportowa, Neuromedycyna i psychiatria, Medycyna zabiegowa oraz Psychiatria. Jest również kilka zaawansowanych warsztatów, których treści będą przydatne na studiach, np. Analiza matematyczna I i II, Metody analizy danych w fizyce, Nanotechnologia, Matematyka w naukach przyrodniczych.

  
Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych, a także absolwentów i studentów ostatnich lat studiów, działających w kołach naukowych następujących uczelni: Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Gdańskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  
Poza warsztatami naukowymi, na uczestników Obozu czeka wiele atrakcyjnych zajęć m.in. wykłady popularno-naukowe, zajęcia sportowe, takie jak piłka nożna, siatkówka plażowa, pływanie kajakami/rowerkami wodnymi, kąpiele i plażowanie pod okiem ratownika MOPR, granie w planszówki, czy różnego typu zajęcia integracyjne, np. ognisko i dyskoteka.

  
Organizatorem Obozu Life's Adventure Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej KLATRAT.

  
Więcej informacji na temat Obozu znajduje się na stronie internetowej: www.oboznaukowy.edu.pl.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem