Wykład OW PTChem – prof. Piotr Bujak (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)

W imieniu zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem serdecznie zapraszamy na wykład prof. Piotra Bujaka (KChiTP, Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska), pt.

Nagroda Nobla 2023 – Kolorowe Kropki.

   
Termin: 14 grudnia, godz. 18:00

Miejsce: Wydział Chemiczny PW, Gmach Technologii Chemicznej, Audytorium Czochralskiego, ul Koszykowa 75

Streszczenie wykładu dostępne jest na stronie OW PTChem».

   
O prelegencie

Dr hab. inż. Piotr Bujak, prof. uczelni jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2008 roku obronił pracę doktorską dotyczącą mikrostruktury kopolimerów akrylowych w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego, gdzie następnie podjął pracę i zajmował się syntezą organiczną w zakresie reakcji cykloaddycji i utleniania przy wykorzystaniu nanozłota. W 2012 roku rozpoczął staż podoktorski w ramach projektu TEAMNew solution processable organic and hybrid (organic/inorganic) functional materials for electronics, optoelectronics and spintronics finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, realizowanego w grupie prof. Adama Pronia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Po zakończeniu stażu rozpoczął pracę w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego PW, gdzie w roku 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od momentu rozpoczęcia pracy w Warszawie, zajmuje się opracowaniem metod otrzymywania i modyfikacji powierzchni koloidalnych nanokryształów półprzewodników nieorganicznych. W ramach współpracy z innymi grupami badawczymi prowadzi również badania dotyczące wykorzystania koloidalnych nanokryształów półprzewodnikowych w medycynie, elektronice i fotokatalizie.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem