XX Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej zapraszają doktorantów do udziału w tegorocznym XX Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’24.

  
Seminarium odbędzie się 28 czerwca 2024 r. (piątek) na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

  
Wydarzenie ChemSession jest już tradycją i w tym roku organizowane jest po raz dwudziesty. Jego głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz nauk pokrewnych, a także integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Tradycyjnie spotkania odbywają się co roku w innym warszawskim ośrodku naukowym. W roku jubileuszu 20-lecia Seminarium będzie gościć na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, miejscu organizacji pierwszego ChemSession.

Podobnie jak w latach poprzednich, w części plenarnej seminarium doktoranci będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Zgłoszone prezentacje wyników prac doktorantów będą przedstawiane w formie plakatów. Streszczenia wszystkich prezentacji zostaną zamieszczone w materiałach seminarium. Podczas sesji plakatowej odbędzie się konkurs na najlepsze prace doktorantów.

  
Rejestracja

Rejestracja jest dwuetapowa:

  • do 20 maja br. zainteresowane osoby rejestrują się i przesyłają streszczenia prezentacji 
    – uwaga, termin rejestracji został przedłużony do 27 maja (włącznie), 
  • do 21 czerwca br. należy przesłać plakaty w formie elektronicznej (zbiór pdf); plakaty w formie elektronicznej będą udostępnione tylko członkom Komisji Konkursowej, w celu wstępnego zapoznania się  z prezentacjami doktorantów. Werdykt Komisji zostanie ogłoszony po sesji plakatowej.

Opłatę konferencyjną należy wnieść do 14 czerwca br.

Ważny  komunikat (.pdf) .

  
Komplet informacji dostępny jest na stronie: ChemSession'24

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem