#zawsze ciekawi... – druga edycja bezpłatnego programu PW dla szkół średnich

Projekt stwarza możliwość odwiedzin na Wydziałach PW oraz udziału w specjalnie przygotowanych wykładach, warsztatach i pokazach. Podobnie jak w ubiegłym roku na spotkania zapraszamy #zawszeciekawe grupy szkolne z liceów i techników. 

Spotkania są bezpłatne. Obowiązują na nie zapisy i limit miejsc.

Druga edycja programu #zawszeciekawi trwa od marca do maja 2024 r.

Na Wydział Chemiczny PW zapraszamy 8 kwietnia 2024 r.   
    

Program spotkania na Wydziale Chemicznym PW

8 kwietnia

godz. 10:00-12:00

  • Prezentacja „Poznajcie Politechnikę Warszawską!”
  • Prezentacja oferty studiów inżynierskich 
  • Prelekcja „Co czują czujniki chemiczne?”
  • Prezentacja i pokaz Koła Naukowego Biotechnologów Herbion oraz Chemicznego Koła Naukowego Flogiston

Wydział Chemiczny
Gmach Chemii

ul. Noakowskiego 3

Audytorium im. prof. J. Zawadzkiego

Limit miejsc: 280 – wszystkie miejsca zostały już zarezerwowane.
    

Regulamin projektu #zawsze ciekawi – druga edycja
       

Pełne zestawienie spotkań oferowanych w ramach programu dostępne jest na stronie: https://www.pw.edu.pl/aktualnosci/druga-edycja-bezplatnego-programu-pw-dla-szkol-srednich

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem