Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki Kulpińskiej

Termin:

07.10.2022 r., godz. 13:15

  
Miejsce:

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego  
ul. Koszykowa 75

  
Tytuł rozprawy: 

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH NANOMATERIAŁÓW POD KĄTEM ICH ZASTOSOWANIA W TERAPII FOTOTERMICZNEJ

  
Promotor rozprawy:   

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
  

Recenzenci: 

  • prof. dr hab. Maria BryszewskaUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  
  • dr hab. Sławomir Jakieła, prof. uczelni, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Fizyki i Biofizyki/Instytut Biologii

   
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w Czytelni Naukowej Filii Biblioteki Głównej w Bibliotece Wydziału Chemicznego przy ul. Noakowskiego 3.
W związku z podejmowaniem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 osoby zainteresowane zapoznaniem się z treścią rozprawy doktorskiej będą umawiane na indywidualnie wizyty w bibliotece po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia (nr tel. 22 234 7280) na dzień przed planowaną wizytą.

  
Załączniki:

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem