Habilitacje

Habilitacje (przewody wszczęte przed 30.04.2019)

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych (dyscypliny: chemia i technologia chemiczna) i w dziedzinie nauk technicznych (dyscyplina technologia chemiczna).

 1. Przewody habilitacyjne prowadzone na Wydziale Chemicznym PW
 2. Stopnie doktora habilitowanego nadane na Wydziale Chemicznym PW od 1.01.2000
 3. Postępowanie w celu nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych i nauk technicznych na Wydziale Chemicznych PW

Habilitacje (postępowania wszczęte po 01.10.2019)

Politechnika Warszawska posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne (stopień nadawany przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki Chemiczne) oraz w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna (stopień nadawany przez Radę Naukową Dyscypliny Inżynieria Chemiczna).

 1. Prowadzone postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
 2. Nadane stopnie doktora habilitowanego
 3. Zalecenia sposobu oceny dorobku naukowego przy przewodach habilitacyjnych
 4. Wewnętrzny tryb prowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
 5. Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego_uchwała Senatu PW 320/L/2023 (.pdf)  
 6. Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
  (link do strony Rady Doskonałości Naukowej)
 7. Poradnik. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego 
  (link do strony Rady Doskonałości Naukowej)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem