Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Ilony Jurek

Termin:

 8 lipca 2022 r., godzina 13:15
   

Miejsce:

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego  
ul. Koszykowa 75
   

Tytuł rozprawy: 

WPŁYW EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH BOGATYCH W SAPONINY NA WŁAŚCIWOŚCI MODELOWYCH WARSTW BIOLOGICZNYCH
   

Promotor rozprawy:   
  • prof. dr hab. inż. Kamil Wojciechowski, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
       
Recenzenci:               
  • prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej  
  • dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii
       

Rozprawa doktorska dostępna jest w Czytelni Naukowej Filii Biblioteki Głównej zlokalizowanej w Bibliotece Wydziału Chemicznego, przy ul. Noakowskiego 3.
    

Załączniki:

   

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem