Pomiary izoterm adsorpcji gazów

Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej

Pomiary izoterm adsorpcji gazów na aparacie ASAP 2020 (Micromeritics Instrument Corp.). Dostępne gazy: azot, metan, argon oraz dwutlenek węglu.

Koszty pomiaru:

  na zlecenie pracowników Wydziału Chemicznego PW pozostałe
koszt netto, zł 85,00 zł 105,00 zł

W przypadku większej ilości próbek oraz przy próbkach niestandardowych cena ustalana jest  indywidualnie.

Kontakt:

mgr inż. Michał Terlecki
michal.terlecki@pw.edu.pl
tel. 22 234 7315

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR