Profesury

Profesury (postępowania wszczęte przed 30.04.2019)

  1. Postępowania o tytuł profesora na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej od 2013 roku

Profesury (postępowania wszczęte po 01.10.2019)

  1. Nadane tytuły profesora pracownikom Wydziału Chemicznego PW
  2. Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora (link do strony Rady Doskonałości Naukowej)

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR