Profesury

Profesury (postępowania wszczęte przed 30.04.2019)

  1. Postępowania o tytuł profesora na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej od 2013 roku

Profesury (postępowania wszczęte po 01.10.2019)

  1. Nadane tytuły profesora pracownikom Wydziału Chemicznego PW
  2. Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora
    (link do strony Rady Doskonałości Naukowej)
  3. Poradnik. Postępowania dotyczące nadawania tytułu profesora 
    (link do strony Rady Doskonałości Naukowej)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem