Nadane tytuły profesora pracownikom Wydziału Chemicznego PW

Marek Gliński
Data wszczęcia procedury: 2021-07-14
Data opiniowana wniosku przez RDN: 2022-02-28
Data przyznania tytułu: 2022-04-25
Dziedzina: Nauki inżynieryjno-techniczne

Nominacja (.pdf)

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR