Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa

[wersja do druku] (.doc)

Organizator:

Wydział Chemiczny PW;
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Adres:

Wydział Chemiczny PW;
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

Kierownik studium:

prof. dr hab. Paweł Parzuchowski (Wydział Chemiczny PW) 

Charakterystyka studium:

Repetytorium z technologii chemicznej organicznej, nieorganicznej, tworzyw sztucznych; nowych materiałów; biotechnologii. Repetytorium z modelowania i projektowania procesów jednostkowych, ciągów procesowych. Aparatura chemiczna, procesy rozdzielania, techniki membranowe. Komputerowe wspomaganie projektowania, dynamika i sterowanie. Efektywność ekonomiczno-finansowa inwestycji. Seminaria własne uczestników Studiów Podyplomowych.

Czas trwania:

2 semestry; łącznie 181 godzin,
14 zjazdów sobotnio-niedzielnych

Zasady naboru:

W roku akademickim 2022/23 nabór według kolejności zgłoszeń.
Planowane rozpoczęcie zajęć: październik 2022r

Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmowane do 25.09.2022r.
Minimalna liczba uczestników – 15 osób.

Opłaty:

Płatne w dwóch ratach po 3000 PLN/semestr.
Opłata za I semestr w terminie od 1.10. do 8.10.2022r.

Informacje dodatkowe:

dr hab. W. Fabianowski (wojciech.fabianowski@pw.edu.pl) 603980373
dr inż. E. Święcicka-Füchsel (elzbieta.swiecicka@pw.edu.pl) 22 2347431

Słowa kluczowe:

Technologia chemiczna;
inżynieria chemiczna i procesowa;
modelowanie procesów jednostkowych;
komputerowe wspomaganie projektowania;
aparatura chemiczna.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem