Certyfikat Jakości Kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Certyfikat Jakości Kształcenia

W roku 2004 kształcenie na kierunku Biotechnologia uzyskało pozytywną opinię Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR