Certyfikat Jakości Kształcenia dla kierunku Technologia Chemiczna

Certyfikat Jakości Kształcenia

W roku 2002 Wydział Chemiczny uzyskał świadectwo wysokiej jakości kształcenia na kierunku Technologia Chemiczna przyznane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR