Nagrody Ministra

Nauczyciele akademiccy mogą być nagradzani nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne (za poprzedni rok) oraz za całokształt dorobku. Podobnie jak w przypadku odznaczeń Dziekan, po zasięgnięciu opinii Kierowników Jednostek Organizacyjnych Wydziału i w porozumieniu z Komisją RW ds. Nagród i Odznaczeń, kieruje do JM Rektora odpowiednie wnioski, które przygotowywane są przy współudziale osób zainteresowanych. JM Rektor (po akceptacji) przesyła wnioski do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Akcja ta rozpoczyna się zwykle w listopadzie/grudniu, wnioski zatwierdzane są na styczniowej RW (należy je przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem), i wędrują do Komisji ds. Nagród i Odznaczeń. Przyznane nagrody wręczane są najczęściej w czasie wydziałowej Inauguracji roku akademickiego.

Akcja rozpoczynana jest pismem JM Rektora do Dziekanów i rozpowszechniana na Wydziale. Pismo to zawiera szereg informacji przydatnych przy sporządzaniu odpowiednich wniosków. Poniżej przytoczone jest takie pismo z listopada 2009:

Przy wystąpieniach o nagrody Ministra obowiązuje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z dnia 23 lipca 2007 r.) w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich. Poniżej tekst Rozporządzenia:

Poniżej przedstawiono odpowiednie formularze wniosków

Wszelkich informacji udziela:

  • dr hab. inż. Tomasz Kliś, prof. uczelni

Pracownicy Wydziału mogą być nagrodzeni:

  • Indywidualną Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne (nie chodzi tu o nagrody Ministra za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i za całokształt, to jest osobna sprawa) - wnioski trzeba złożyć do 10 grudnia br. w Biurze ds. Nauki
  • Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną - wnioski trzeba złożyć do 10 stycznia 2011.

Więcej w załączniku.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem