Nagrody Rektora

Nauczyciele akademiccy mogą być nagradzani nagrodami Rektora dla nauczycieli za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne (za poprzedni rok lub dwa lata) oraz za całokształt dorobku. Podobnie jak w przypadku odznaczeń Dziekan, po zasięgnięciu opinii Kierowników Jednostek Organizacyjnych Wydziału i w porozumieniu z Komisją RW ds. Nagród i Odznaczeń, kieruje do JM Rektora odpowiednie wnioski, które przygotowywane są przy współudziale osób zainteresowanych. Akcja ta rozpoczyna się zwykle w lutym, wnioski zatwierdzane są na marcowej/kwietniowej RW (należy je przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem), i wędrują do Komisji ds. Nagród i Odznaczeń. Przyznane nagrody wręczane są najczęściej w czasie wydziałowej Inauguracji roku akademickiego.

Akcja rozpoczynana jest pismem JM Rektora do Dziekanów i rozpowszechniana na Wydziale. Pismo to zawiera szereg informacji przydatnych przy sporządzaniu odpowiednich wniosków. Poniżej przytoczone jest takie pismo z lutego 2009:

Przy wystąpieniach o nagrody Rektora obowiązuje Zarządzenie Rektora nr 21 z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy przyznawaniu nagród dla nauczycieli akademickich. Poniżej tekst Zarządzenia (wraz z załącznikami):

Obowiązuje też Uchwała nr 166/XLVI/2007 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 marca 2007 ws. Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich.

Formularze wniosków znajdują się w Zarządzeniu nr 21 Rektora.

Wnioski o Nagrody Specjalne - Zarządzeniem nr 1/2011 Rektora został zmieniony termin składania tych wniosków: z 30 września 2011 na 1 marca 2011.

Wszelkich informacji udziela:

  • dr hab. inż. Tomasz Kliś, prof. uczelni

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem