ERASMUS+

Wyjazdy w celach dydaktycznych

 • Każdy pracownik dydaktyczny może wyjechać w ramach programu Erasmus+ w celu wygłoszenia wykładów/przeprowadzenia zajęć na zagranicznych uczelniach partnerskich.
 • Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą brać udział w programie Erasmus+.
 • Wydział macierzysty (lub Politechnika Warszawskamusi mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną z uczelnią przyjmującą. 
  Lista umów» (.pdf)
 • Pracownik musi wygłosić/zrealizować min. 8 godzin zajęć.
 • Indywidualny plan pracy pracownika (Staff Mobility Agreement for Teaching) musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą przed wyjazdem.
 • Min. okres pobytu to 2 dni a max. 2 miesiące. 

Pracownicy otrzymują wsparcie finansowe w postaci ryczałtu z programu Erasmus+, które jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Max. okres dofinansowania wynosi 5 dni. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego.

Specjaliści z przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji mogą – na zaproszenie uczelni – przeprowadzić cykl zajęć dla studentów. Polskie uczelnie mogą zapraszać specjalistów z przedsiębiorstw zagranicznych, a pracownicy polskich przedsiębiorstw mogą prowadzić cykle zajęć na uczelniach w innych krajach uczestniczących w programie. Zajęcia prowadzone przez wykładowców lub specjalistów z przedsiębiorstw muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Więcej informacji: https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-pracownika/Wyjazdy-w-celach-dydaktycznych
       

Wyjazdy w celach szkoleniowych

 • Pracownicy Politechniki Warszawskiej mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w dziedzinie dot. pracy zawodowej (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).
 • Indywidualny plan szkolenia (Staff Mobility Agreement for Training) musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą przed wyjazdem.
 • Wyjazdy tego typu mogą trwać od 2 dni do 2 miesięcy.
 • Szkolenia pracownik szuka sobie samodzielnie.

Pracownicy otrzymują wsparcie finansowe w postaci ryczałtu z programu Erasmus+, które jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Max. okres dofinansowania to 5 dni. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego.

W celu realizacji mobilności należy zgłosić aplikację na wyjazd do Koordynatora Wydziałowego i Koordynatora uczelnianego Erasmus+.

Więcej informacji: https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-pracownika/Wyjazdy-w-celach-szkoleniowych

      

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem