Tablica ogłoszeń

Erasmus Plus

Rekrutacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus Plus prowadzona jest w sposób ciągły. Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o kontakt z dr hab. inż., prof. uczelni Anną Krztoń-Maziopą (Gmach Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej, pokój 411, tel: 22 234 5348, email: anna.maziopa@pw.edu.pl)

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR