Aleksandra Osowska

Starsze woźne/sprzątaczki

Stanowisko: sprzątaczka

Telefon: (22) 234-7270

Gmach Chemii

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem