mgr Przemysław Milcarz

Administracja - Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Kierownik Sekcji

Stanowisko: Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Telefon: (22) 234-5473

E-mail: przemyslaw.milcarzSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Technologii Chemicznej, pok. 42

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR