mgr inż. Gabriela Szczygieł

Dziekanat

Stanowisko: kierownik Dziekanatu

Telefon: 22 234 7372

E-mail: dziekanat.chSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 100

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR