mgr Elżbieta Owczarczyk

Biblioteka Wydziału Chemicznego - filia BG PW

Stanowisko: kustosz

Telefon: (22) 234-7280 i (22) 234-6008

E-mail: elzbieta.owczarczykSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 157 i 160

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem