dr hab. inż., prof. uczelni Elżbieta Jastrzębska

Katedra Biotechnologii Medycznej

Stanowisko: profesor uczelni

Telefon: (22) 234-7253

E-mail: elzbieta.jastrzebskaSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 201

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR