prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski

Katedra Biotechnologii Medycznej

Stanowisko: profesor

Telefon: (22) 234-5631

E-mail: wojciech.wroblewskiSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 16

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR