dr Agnieszka Ostrowska

Katedra Chemii Nieorganicznej

Stanowisko: samodzielny chemik (projekt BIG-MAP)

Telefon: (22) 234-5063

E-mail: a.mikusSPAMFILTER@ch.pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 141

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem