dr hab. inż., prof. uczelni Anna Krztoń-Maziopa

Katedra Chemii Nieorganicznej

Stanowisko: profesor uczelni

Telefon: (22) 234-5348

E-mail: anna.maziopaSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 411

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR