dr inż. Regina Borkowska

Katedra Chemii Nieorganicznej

Stanowisko: adiunkt

Telefon: (22) 234-5348

E-mail: reginaSPAMFILTER@ch.pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 423

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR