prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Katedra Chemii Nieorganicznej

Stanowisko: profesor

Telefon: (22) 234-7507

E-mail: wladyslaw.wieczorekSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 162

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR