prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Katedra Chemii Nieorganicznej

Stanowisko: profesor

Telefon: (22) 234-7507

E-mail: wladyslaw.wieczorekSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 162

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem