Anna Błędowska

Katedra Chemii Organicznej

Stanowisko: technik chemik

Telefon: (22) 234-5442 / (22) 234-7103

Gmach Chemii, pok. 25C

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem