Anna Błędowska

Katedra Chemii Organicznej

Stanowisko: technik chemik

Telefon: (22) 234-5442 / (22) 234-7103

Gmach Chemii, pok. 25C

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR