dr hab. inż. Piotr Buchalski

Katedra Chemii Organicznej

Stanowisko: adiunkt

Telefon: (22) 234-7859

E-mail: pjbSPAMFILTER@ch.pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 144

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR