dr hab. inż., prof. uczelni Włodzimierz Buchowicz

Katedra Chemii Organicznej

Stanowisko: profesor uczelni

Telefon: (22) 234-5150 i (22) 234-5067

E-mail: wbuchSPAMFILTER@ch.pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 58D i 143C

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR