dr hab. inż., prof. uczelni Ewa Zygadło-Monikowska

Katedra Chemii i Technologii Polimerów

Stanowisko: profesor uczelni

Telefon: (22) 234-7379

E-mail: ewa.monikowskaSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Technologii Chemicznej, pok. 323

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem