dr hab. inż., prof. uczelni Ewa Zygadło-Monikowska

Katedra Chemii i Technologii Polimerów

Stanowisko: profesor uczelni

Telefon: (22) 234-7379

E-mail: ewa.monikowskaSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Technologii Chemicznej, pok. 323

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR