Janusz Budnicki

Katedra Chemii i Technologii Polimerów

Stanowisko: mistrz

Telefon: (22) 234-5504

Pawilon Technologii Chemicznej, pok. 01

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem