Janusz Budnicki

Katedra Chemii i Technologii Polimerów

Stanowisko: mistrz

Telefon: (22) 234-5504

Pawilon Technologii Chemicznej, pok. 01

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR