dr inż. Maciej Dębowski

Katedra Chemii i Technologii Polimerów

Stanowisko: adiunkt

Telefon: (22) 234-7113

Fax: (22) 234-7279

E-mail: maciej.debowskiSPAMFILTER@pw.edu.pl

Pawilon Technologii Chemicznej, pok. 12

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR