dr inż. Maciej Dębowski

Katedra Chemii i Technologii Polimerów

Stanowisko: adiunkt

Telefon: (22) 234-7113

Fax: (22) 234-7279

E-mail: maciej.debowskiSPAMFILTER@pw.edu.pl

Pawilon Technologii Chemicznej, pok. 12

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem