dr hab. inż., prof. uczelni Piotr Bujak

Katedra Chemii i Technologii Polimerów

Stanowisko: profesor uczelni

Telefon: (22) 234-5584

E-mail: pbujakSPAMFILTER@ch.pw.edu.pl

Gmach Technologii Chemicznej

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR