Michał Bralczyk

Laboratorium Informatyczne

Stanowisko: informatyk

Telefon: (22) 234-5474

E-mail: michal.bralczykSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 123

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR