Tablica ogłoszeń

Praktyki w ramach porozumień stałych

 1. Adamed Pharma S.A.; ul. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów
 2. Advantic Sp. z o.o.; ul. M. Wołodyjowskiego 11, 05-660 Warka
 3. Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; ul. Annopol 6B, 01-236 Warszawa
 4. Bell Sp. z o.o.; ul. Graniczna 79G, 05-410 Józefów
 5. Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina; ul. Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina
 6. Celon Pharma; ul. Ogrodowa 2A Kiełpin, 05-092 Łomianki
 7. Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o. (Oddział Piaseczno); ul. Puławska 34, bud.26A, 05-500 Piaseczno 
 8. Colep Polska Sp. z o.o.; ul. Przemysłowa 10, 97-410 Kleszczów
 9. Dars Cosmetics
 10. Grupa Inco S.A.; ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
 11. Instytut Badawczy Dróg i Mostów; ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
 12. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych; ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź
  Osoba do kontaktu: Kierownik wybranego Laboratorium bądź Zakładu.
  Po uzyskaniu zgody i ustaleniu terminu student musi złożyć w Instytucie podanie (wcześniej zatwierdzone przez Pełnomocnika ds. praktyk z Wydziału) skierowane do Dyrekcji IBWCh z prośbą o umożliwienie odbycia praktyk w wybranym Zakładzie/ Laboratorium w ustalonym terminie
 13. Instytut Chemii Przemysłowej
  Osoba do kontaktu: Praktyki studenckie, Dział Zarządzania Personelem, 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8, budynek 24, pok. 402, tel. +48 22 568 22 21
 14. Instytut Energetyki – Instytut Badawczy; ul. Mory 8, 01-330 Warszawa
 15. Instytut Łączności – PIB; ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
 16. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN; ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa (umowa do końca 2024 r.).
  Student wg zainteresowań wybiera sobie Zakład/Pracownię, w którym chciałby odbyć praktykę i kontaktuje się mailowo z Kierownikiem tegoż Zakładu (wszystkie informacje i kontakty znajdzie na stronie Instytutu) w celu ustalenia dostępności, terminu itd. Po wyrażeniu zgody przez Kierownika Zakładu/Pracowni- dalsze kroki wg procedury
 17. KAWA.SKA Sp. z o.o.; ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne
 18. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena ERIS Sp. z o.o.; ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno
 19. Luba Sp. z o.o.; ul. Twarda 4/294, 00-105 Warszawa
 20. Mennica – Metale Szlachetne S.A., Laboratorium Analityczne; ul. Weteranów 157, 05-250 Radzymin 
 21. Narodowy Instytut Onkologii – PIB; ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa (umowa do końca 2024 r.).
 22. NUCO Sp. z o.o.; ul. Geodetów 4, 05-200 Wołomin 
  Osoba do kontaktu: Wioletta Stachyra; tel. 22 761 37 14; w.stachyra@nuco.pl
 23. PKN Orlen S.A.; ul. Chemików 7, 09-411 Płock
 24. P.P.H.U. MARKAB; Sufczyn 82, 05-840 Kołbiel
 25. P.P.H.U. Martex Marta Trochimczyk; ul. Suwalska 11B, 19-300 Ełk
 26. Sieć Badawcza Łukasiewicz: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowalnych; oddział Ceramiki i Betonów, ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa
 27. Sieć Badawcza Łukasiewicz: Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki; Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
 28. Smart Fluid S.A.; ul. Rydygiera 8 bud. 20A pok.241, 01-793 Warszawa
 29. Sygnis New Technologies Sp. z o.o.; ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
 30. Tangram Battery Sp. z o.o.; Al. Jerozolimskie 424A, 05-800 Pruszków 

Procedura  

 1. Skontaktować się osobiście z tą wybraną i ustalić:
  •  miejsce (dział, laboratorium, zakład itp.),
  •  dokładny termin,
  •  opiekuna na czas praktyki.
 2. Uzyskać pisemne potwierdzenie z instytucji/firmy (np. wydrukowany mail, pismo) dotyczące zawartych ustaleń (zgoda na odbycie praktyki oraz daty).
  Ustalić, czy instytucja/firma potrzebuje imiennego porozumienia lub odmiennego skierowania! Jeśli TAK- trzeba postępować wg Instrukcji.
 3. Uzupełnić odpowiedni formularz w zespole Praktyki (Teams).
 4. Uzupełnić i wydrukować skierowanie na praktykę (w Plikach do pobrania»)
 5. Przygotować zaświadczenie o ubezpieczeniu NNW na CAŁY okres odbywania praktyki, od dowolnego ubezpieczyciela (potwierdzenie wpłaty na ubezpieczenie lub polisa – do wglądu, przygotuj odbitkę Xero do archiwizacji). Zaświadczenie o ubezpieczeniu wykupionym na PW można uzyskać w Kwesturze – Sekcja Stypendialna w Budynku Administracji, ul. Noakowskiego 18/20, pokój 325.
 6. Dostarczyć osobiście wyżej wymienione dokumenty do Pełnomocnika ds. praktyk na Wydziale»

Plan praktyki jest niepotrzebny.

Na praktyki można zgłaszać się przez cały rok.

   

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem