Tablica ogłoszeń

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2022/2023

Studenci zainteresowani wyjazdem na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023 proszeni są o aplikowanie w systemie USOS oraz przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej na adres: anna.maziopa@pw.edu.pl. Rekrutacja trwa w okresie 01.03.2022 do 20.03.2022. Studenci biorący udział w rekrutacji proszeni są o zapoznanie się z zasadami wyjazdów obowiązującymi w roku akademickim 2022/2023 dostępnymi na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej PW:

Wyjazdy na studia:

https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Rekrutacja

Wyjazdy na praktyki:

https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-praktyki

Proszę postępować zgodnie z filmem instruktażowym zamieszczonym na stronie:
https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Rekrutacja

O wynikach rekrutacji studenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną po 15.04.2022.

Wykaz dokumentów:

  1. podanie do Komisji ( wzór podania (.doc) )
  2. CV Kandydata ( wzór CV (.doc) )
  3. list motywacyjny
  4. zaświadczenie z dziekanatu z informacją o statusie studenta oraz średniej ocen z całego toku studiów;
  5. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego min. B2 (uwaga: wymagania językowe (poziom i język) proszę sprawdzić na stronie uczelni zagranicznej do której ma nastąpić wyjazd);
  6. Wydruk z systemu USOS.

Przy kwalifikacji studentów na wyjazdy pod uwagę będą brane następujące kryteria:

  • średnia ocen i brak zaległości,
  • znajomość języka obcego,
  • właściwa motywacja,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Zasady wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus+ oraz umów bilateralnych

Uprzejmie informujemy, iż nowe zasady wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus+ oraz umów bilateralnych reguluje Decyzja Rektora nr 191/2020 z dnia 11 września 2020. Do pobrania pod linkiem.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR