Baza dydaktyczna

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej mieści się dwóch gmachach:

  • Gmachu Chemii przy ul. Noakowskiego 3
  • Gmachu Technologii Chemicznej przy ul. Koszykowej 75.

  
Dysponuje obszernym zapleczem dydaktycznym, na które składa się między innymi Audytorium im. prof. J. Zawadzkiego, będące najstarszym i największym audytorium tradycyjnego typu na Politechnice Warszawskiej. Oprócz tego posiada audytoria, sale do ćwiczeń audytoryjnych, laboratorium nauki języków obcych. Specyfiką naszego Wydziału są pracownie studenckie, w których prowadzone są ćwiczenia laboratoryjne w ramach kursu podstawowego z takich przedmiotów jak: chemia nieorganiczna, chemia analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna, technologia chemiczna oraz pracownie specjalistyczne i dyplomowe.

  
Na Wydziale, w Gmachu Chemii, działa Filia Biblioteki Głównej – Biblioteka Wydziału Chemicznego. Profil gromadzonego księgozbioru obejmuje tematykę szeroko pojętej chemii i nauk pokrewnych. Oprócz naukowych czasopism, książek polskich i zagranicznych gromadzone są podręczniki i skrypty akademickie z zakresu chemii, biotechnologii, ochrony środowiska, ekologii, biologii, medycyny, farmakologii, kosmetologii, fizyki, matematyki.

W Czytelni Naukowej im. prof. Tadeusza Urbańskiego księgozbiór jest udostępniany na miejscu. W Wypożyczalni Studenckiej przechowywany jest księgozbiór naukowy i dydaktyczny, który można wypożyczać poza bibliotekę, pod warunkiem posiadania aktywnego konta bibliotecznego i uprawnień do korzystania z Biblioteki.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biblioteki Głównej»

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem