Zrealizowane projekty

- Stypendia pomostowe 2015/2016 - podstrona projektu

- Kształcenie zamawiane na kierunkach Biotechnologia i Technologia Chemiczna Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (projekt Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja, lata 2012-2015) - podstrona projektu

- Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej - Zadanie 14 - „Staże długoterminowe dla studentów Wydziału Chemicznego” (projekt Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, lata 2012-2015)

- Międzynarodowe Projekty Doktoranckie UW-PW (projekt Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, lata 2010-2015) - podsumowanie projektu (.doc)

- Zajęcia z przedsiębiorczości (rok 2012)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem