Artykuł naukowców naszego Wydziału na okładce Chemical Communications

Artykuł autorstwa dr. inż. Artura Kasprzaka (Katedra Chemii Organicznej) i dr hab. inż. Magdaleny Matczuk (Katedra Chemii Analitycznej) we współpracy z prof. Hidehiro Sakurai z Uniwersytetu w Osace (Japonia) został uhonorowany okładką (outside front cover) czasopisma Chemical Communications.

   
Publikacja została zgłoszona przez dr. Kasprzaka na zaproszenie Wydawnictwa, w ramach tworzenia przez czasopismo RSC kolekcji 2023 Emerging Investigators. Ta coroczna kolekcja specjalna wyróżnia badania prowadzone przez uznanych, obiecujących naukowców wnoszących znaczący wkład w swoją dziedzinę, na wczesnych etapach ich niezależnych karier.
   

  
Link do publikacji: A. Kasprzak*, M. Matczuk, H. Sakurai. Chem. Commun. 2023, 59, 9591–9594, https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/cc/d3cc02657d.

  
Badania przedstawione w wyróżnionym artykule dotyczyły opracowania nanoadsorbenta składającego się z magnetycznych nanocząstek węglowych o rdzeniu kobaltowym modyfikowanych sumanenem. Autorzy pokazali możliwość zastosowania nanomateriału w usuwaniu toksycznych soli cezu z roztworów wodnych.

  
Warto zauważyć, że te badania znalazły również zainteresowanie mediów, o czym świadczy między innymi wywiad z dr. Kasprzakiem w Radiowej Trójce»

  
Badania były realizowane w ramach grantu dr. Kasprzaka w programie IDUB POB-Technologie Materiałowe III (2021-2023). 

  
Informacje powiązane

     

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem