Artykuł naukowców z naszego Wydziału opublikowany w „Advanced Energy Materials” (IF 24,4) NEW

Międzynarodowy zespół naukowców, w skład którego weszli prof. Władysław Wieczorek (KChN) i dr inż. Marcin Poterała (KChO), opublikował artykuł pt. 

Single Versus Blended Electrolyte Additives: Impact of a Sulfur-Based Electrolyte Additive on Electrode Cross-Talk and Electrochemical Performance of LiNiO2||Graphite Cells.

  

   
Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 957189. Projekt jest częścią BATTERY 2030+, zakrojonej na szeroką skalę europejskiej inicjatywy badawczej mającej na celu wynalezienie zrównoważonych baterii przyszłości.

   
Link do publikacji: Isidora Cekic-Laskovic, Christian Wölke, Anass Benayad, Thanh-Loan Lai, Felix Hanke, Giorgio Baraldi, María Echeverría, Ekin Esen, Elixabete Ayerbe, Alex R. Neale, Jacqui Everitt, Laurence J. Hardwick, Peng Yan, Marcin Poterala, Władysław Wieczorek, Martin Winter; Advanced Energy Materials published by Wiley-VCH GmbH, 2402152; https://doi.org/10.1002/aenm.202402152.

Pobierz plik»

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem