Artykuł pracowników KChN w czasopiśmie Energy Storage Materials NEW

Zespół naukowców z Katedry Chemii Nieorganicznej pod kierownictwem prof. Władysława Wieczorka opracował koncepcję nowych elektrolitów do ogniw litowo-jonowych. Byłyby one oparte m.in. na wodzie, co zmniejszyłoby ich oddziaływanie na środowisko i potencjalnie zwiększyłoby ich bezpieczeństwo. Koncepcja ta została ona opisana w artykule pt. 

A new concept of ternary aqueous electrolytes based on lithium 4,5-dicyanoimidazolate hydrates

i opublikowana w czasopiśmie naukowym Energy Storage Materials (IF=20,4).

   
Streszczenie graficzne

   
Słowa kluczowe: akumulatory litowo-jonowe, wodne elektrolity, sole heterocykliczne, LiTDI, hydraty soli litu

  
Link do publikacji: Maciej Dranka, Michał Fabiański, Aldona Zalewska, Grażyna Z. Żukowska, Władysław Wieczorek; A new concept of ternary aqueous electrolytes based on lithium 4,5-dicyanoimidazolate hydrates; Energy Storage Materials Volume 70, June 2024, 103521; https://doi.org/10.1016/j.ensm.2024.103521

Pobierz plik»

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem