Artykuł pracowników Katedry Chemii Fizycznej w Angewandte Chemie International Edition

Artykuł autorstwa dr. inż. Mateusza Urbana, mgr inż. Pauliny Marek-Urban, dr. hab. inż. Krzysztofa Durki, prof. dr. hab. inż. Sergiusza Lulińskiego (KChF Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska), dr. inż. Piotra Pandera i prof. Andrew P. Monkmana (Faculty of Physics, University of Durham), pt. 

TADF Invariant of Host Polarity and Ultralong Fluorescence Lifetimes in a Donor-Acceptor Emitter Featuring a Hybrid Sulfone-Triarylboron Acceptor (IF 16.823), 

został opublikowany w renomowanym czasopiśmie Angewandte Chemie International Edition (2023, 62, e202217530).

   
Publikacja dotyczy syntezy i charakterystyki właściwości fotofizycznych związków heterocyklicznych opartych na silnie elektronoakceptorowym rdzeniu boroorganicznym. Otrzymane układy wykazują tzw. termicznie aktywowaną opóźnioną fluorescencję, co pozwoliło na ich zastosowanie jako bardzo efektywnych emiterów w diodach OLED III generacji.

  
Link do artykułu: https://doi.org/10.1002/anie.202217530.

Artykuł do pobrania w pliku pdf».

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem