Artykuł pracowników, doktoranta i studentki naszego Wydziału wyróżniony na okładce „Organic and Biomolecular Chemistry” NEW

Z przyjemnością informujemy, że artykuł z wynikami badań naukowców z naszego Wydziału:

  • dr hab. inż. Artura Kasprzaka (KChO),
  • dr hab. inż. Krzysztofa Durki (KChF),
  • mgr inż. Jakuba S. Cyniaka (KChO, doktorant dr hab. Kasprzaka),
  • inż. Dominiki Ufnal (KChO, dyplomantka dr hab. Kasprzaka),

prowadzonych we współpracy międzynarodowej z prof. Hidehiro Sakurai (Uniwersytet w Osace, Japonia), pt.

Sumanene–carbazole conjugate with push–pull structure and its chemoreceptor application,

został uhonorowany okładką czasopisma specjalistycznego Organic and Biomolecular Chemistry (RSC).
   

   
Wyróżnione badania dotyczą syntezy, właściwości i zastosowania receptorowego chromoforu typu push-pull zawierającego sumanen.
   

   
Warto zauważyć, że część badań opisanych w pracy obejmowała wyniki pracy inżynierskiej inż. Dominiki Ufnal.

   
Badania były finansowane z grantu NCN-OPUS nr 2021/43/B/ST4/00114 pt. Synteza i zastosowanie pochodnych sumanenu w roli innowacyjnych, selektywnych i efektywnych receptorów molekularnych kationów cezu.

 

Link do publikacji: Dominika Ufnal, Jakub S. Cyniak, Maurycy Krzyzanowski, Krzysztof Durka, Hidehiro Sakurai, Artur Kasprzak; Sumanene–carbazole conjugate with push–pull structure and its chemoreceptor application, Organic & Biomolecular Chemistry, Issue 25, 2024; https://doi.org/10.1039/D4OB00539B.

Pobierz plik»

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem