Doktoranci związani z Wydziałem Chemicznym laureatami konkursu NCN PRELUDIUM 22 NEW

Projekty młodych naukowców realizujących swoje doktoraty na Wydziale Chemicznym PW zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursie Narodowego Centrum Nauki – PRELUDIUM 22:
 • Fluorescencja multispektralna w połączeniu z metodami uczenia maszynowego do identyfikacji bakterii związanych z żywnością 
  Opis projektu (.pdf)
  Kierownik projektu: mgr inż. Klaudia Maria Głowacz 
  Przyznane finansowanie: 139 688,00
 • Bis(benzosiloksaborole) jako nowa klasa potencjalnych antybiotyków - odpowiedź na rosnący problem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
  Opis projektu (.pdf)
  Kierownik projektu: mgr inż. Krzysztof Nowicki
  Przyznane finansowanie: 139 995,00.

   
Konkurs PRELUDIUM przeznaczony jest dla badaczek i badaczy, którzy nie mają stopnia naukowego doktora, a więc znajdują się na początku drogi naukowej. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

W tej edycji konkursu złożono do NCN 2153 wniosków. Do finansowania zakwalifikowano 361 projektów na kwotę 56 467 014 milionów złotych.

Pełne wyniki konkursu PRELUDIUM 22 dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.

   
Laureatom serdecznie gratulujemy!

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem