Dr Paweł Borowiecki w gronie członków European Society of Applied Biocatalysis (ESAB)

Dr inż. Paweł Borowiecki z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej został zaproszony do grona członków Europejskiego Towarzystwa Biokatalizy Stosowanej (ESAB – European Society of Applied Biocatalysis).

  
ESAB to organizacja zrzeszająca biotechnologów z całej Europy, zajmująca się rozwojem oraz promocją biotechnologii przemysłowej (tzw. białej biotechnologii) wśród pracowników zarówno uczelni wyższych, instytutów naukowych jak i sektora przemysłowego.

W ramach Towarzystwa organizowane są konferencje naukowe, webinaria (seminaria internetowe) oraz warsztaty edukacyjne.

  
ESAB współpracuje z Europejską Platformą Technologiczną na Rzecz Zrównoważonej Chemii (The European Technology Platform for Sustainable Chemistry (SusChem), będącą organizacją partnerstwa publiczno-prywatnego ustanowioną przez Komisję Europejską celem zwiększenia inwestycji w badania i innowacje oraz zwiększenia konkurencyjności Europy w różnych sektorach biotechnologicznych, w tym m.in. w przemyśle farmaceutycznym, agrochemicznym, kosmetycznym, spożywczym, paliwowym, energetycznym, tekstylnym, etc.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem