Dr inż. Paweł Borowiecki laureatem grantu NCN Opus 24

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów konkursu NCN: Opus 24 znalazł się dr inż. Paweł Borowiecki, który otrzymał finansowanie na realizację projektu naukowego zatytułowanego: 

Moc hybrydy – opracowanie nowatorskich multienzymatycznych reakcji kaskadowych oraz fotobiokatalitycznych systemów redoks do asymetrycznej syntezy optycznie czynnych związków o wysokiej wartości dodanej ("EnzCasc-Photo4BioCat")".

Celem projektu jest opracowanie nowych, praktycznych, proekologicznych, wysokowydajnych, wspomaganych światłem biokatalitycznych metod syntezy związków o wysokiej wartości dodanej (gł. alkoholi i amin), użytecznych jako chiralne bloki budulcowe w przemyśle farmaceutycznym.
  

   
Streszczenie projektu  

  
W rozstrzygniętym 18 maja br. konkursie złożono 1921 wniosków na łączną kwotę niemal 2,7 mld zł. Finansowanie otrzymały  224 wnioski o wartości ponad 364,4 mln zł. 

OPUS to najpopularniejszy konkurs w ofercie NCN skierowany do szerokiego grona odbiorców. Można w nim standardowo składać wnioski obejmujące krajowe projekty badawcze, projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. 

  
Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!

  
   

Informacje powiązane

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem