Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" ogłosiła ranking 2022!

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022, to w istocie cztery rankingi: uczelni akademickich, uczelni niepublicznych, 
publicznych uczelni zawodowych i kierunków studiów.

  
Rankingu Uczelni Technicznych, po raz 17. z rzędu, Politechnika Warszawska uplasowała się na pierwszym miejscu. W zestawieniu znalazły się 23 uczelnie.
   

   
Rankingu Szkół Wyższych Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce. To 6. raz z rzędu, gdy PW plasuje się na podium tego zestawienia. W tym roku najlepszą polską uczelnią został Uniwersytet Warszawski, tuż za nim sklasyfikowano Uniwersytet Jagielloński.
   

    
Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów:

 • prestiż, 
 • absolwenci na rynku pracy, 
 • potencjał naukowy, 
 • innowacyjność, 
 • efektywność naukowa, 
 • warunki kształcenia 
 • umiędzynarodowienie. 

   
Rankingu uwzględniono 96 uczelni, posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

   
W Rankingu Studiów Technicznych, na podium znalazło się 21 kierunków studiów dostępnych na naszej Uczelni (spośród 22 ocenianych), z czego aż 16 sklasyfikowano na pierwszym miejscu. Obydwa kierunki prowadzone na Wydziale Chemicznym uplasowały się właśnie na pierwszym miejscu:

 • biotechnologia (mgr inż.),
 • technologia chemiczna.

   
Pełny Ranking Kierunków Studiów (RKS) ocenia 73 kierunki studiów („subjects”) w 9. obszarach rankingowych obejmujących nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu, a także rolnicze, leśne i weterynaryjne.
RKS 2022 nie obejmuje kierunków artystycznych.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, kierunki objęte Rankingiem muszą być prowadzone w danej uczelni na jednolitych studiach magisterskich lub w trybie stacjonarnym na studiach II stopnia (zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia na tym samym kierunku). Jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę nauki.

Ranking w zależności od specyfiki danego kierunku, powstaje na podstawie 12. – 13. wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: 

 • prestiż, 
 • absolwenci na rynku pracy, 
 • potencjał akademicki,
 • potencjał dydaktyczny,
 • potencjał naukowy,
 • umiędzynarodowienie.

   
W rankingu według kryterium Absolwent na rynku pracy oraz Prestiż akademicki Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce. Zestawienia obejmują po 50 uczelni.
   

  
Ranking przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy pod nadzorem kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. To 23. edycja zestawienia.

Pełne wyniki są dostępne na stronie».

Więcej informacji:

    

(Źródło: www.ranking.perspektywy.pl)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem