Główne wyniki projektu ASTRABAT

Dobiega końca czteroletni projekt ASTRABAT realizowany w ramach programu unijnego Horyzont 2020, którego część prowadzona jest na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (kierownik projektu PW: Leszek Niedzicki), poświęcony opracowywaniu nowych, wysokowydajnych baterii litowych do pojazdów elektrycznych.

Osiągnięcia konsorcjum ASTRABAT, którego celem było opracowanie nowej architektury ogniwa litowo-jonowego z całkowicie stałym elektrolitem, umożliwiającego zastosowanie nowych wysokoenergetycznych materiałów elektrodowych i produkcję masową, podsumowano w pięciu pakietach informacyjnych. Grupa PW była silnie zaangażowana w badania przedstawione poniżej w dwóch pierwszych punktach, a także była partnerem wiodącym w pracach ujętych w trzecim z nich (bezfluorowe plastyfikatory cieczy jonowych).
  

 1. An all-solid-state lithium-ion battery with electrolytes tailored for cathode and anode 
  The aim is for future lithium-based batteries to contain solid electrolytes (SEs) rather than highly flammable, toxic and potentially leaking liquid ones. The ASTRABAT approach pursues this goal by combining two different solid electrolytes, which are optimised for the application on the anode and on the cathode side of a battery, respectively. 
  Download the info pack.
 2. Tailor-Made High Voltage Stable Hybrid Fluoropolymer Electrolyte Materials
  The widespread use of Ni-rich active cathode materials for next-generation lithium-ion batteries is strongly connected to the development of high-voltage stable electrolyte materials, as a way to avoid fast aging of the battery. Fluoropolymers are well known for their high voltage stability but need to be engineered smartly to meet the requirements of battery applications. 
  Download the info pack.
 3. Fluorine-free ionic liquid plasticizers for all-solid-state Li-ion batteries
  The most critical new component here is hybrid solid electrolyte, which has to contain plasticizer – an ionic liquid. Within the project, the new set of ionic liquids were synthesised which improve electrolytes far above the state-of-the-art and are fluorine-free. 
  Download the info pack.
 4. How to ensure ASTRABAT cell sustainability?
  Eco-design and LCA studies have been carried out to address the need to enhance the Lithium-Ion batteries’ sustainability by reducing its carbon footprint and other environmental impacts. The studies also address critical raw material use. 
  Download the info pack.
 5. Status of the ASTRABAT cell and prospects of the solid-state batteries market
  The info pack provides a status update on the manufacturability of the ASTRABAT cell which has emerged as the first pouch cell prototype in 2022. The ASTRABAT cell, designed with high-energy electrode materials and developed within a European network of experts and engineers, is reviewed in relation to the current state-of-the-art Li-ion cells. 
  Download the info pack.

  

(Źródło: https://astrabat.eu/news/astrabat-releases-info-packs-outlining-the-projects-main-results/)

Logo UE

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem